Možno ste sa už dávnejšie zaoberali možnosťou mať vlastnú studňu na záhrade. Dnes vás teda možno posunieme správnym smerom k rozhodnutiu. Ak ste o studni nikdy neuvažovali, dnes dostanete zaručene chrobáka do hlavy.
Vlastná voda
To je jedna z najväčších výhod vlastnej studne. Voda je život a bude neustále len drahšia. Slovensko má pritom výhodnú geologickú polohu na to, že voda sa dá v princípe navŕtať prakticky kdekoľvek. A bez ohľadu na to, či budete mať vodu v studni pitnú alebo len úžitkovú na polievanie záhrady. Môžete počítať s tým, že časom sa táto investícia bude len zhodnocovať. Vo vlastnej studni totiž nemáte žiadny vodomer. Polievať môžete do sýtosti a nezaplatiť ani cent.
Vodu máte pod kontrolou
Nie je to dnes zanedbateľná záležitosť. Nebudete mať doma anonymnú vodu z vodovodu, ale vlastnú, ktorú budete poznať. Dnes existujú rozbory pre domácnosti, ktoré vám vodu v studni preveria a určia, či je rovno pitná, filtrovaná prírodnou filtráciou, alebo je potrebné spraviť úpravu, aby bola vhodná či už na záhradu alebo do pohára. V oboch prípadoch však získate kvalitný zdroj vody, ktorý pravidelne kontrolujete a viete, čo pijete.
Vŕtanou studňou k čistejšej vode
Existuje niekoľko metód na budovanie studne. Od kopanej, cez narážanú až po vŕtanú. Práve posledná zmienená sa pre svoje vlastnosti hodí najväčšiemu počtu užívateľov a aj preto patrí k najrozšírenejším. Jej výhodu je, že je postavená veľmi rýchlo a dostávate čistú, kvalitnú vodu, ktorá je čerpaná z omnoho väčšej hĺbky, ako je to napríklad pri kopanej studni. Výhoda vŕtanej studne je tam, kde vodná žila nie je úplne pri povrchu a je potrebné sa dostať pod úroveň 8 metrov. Nie je nič nezvyčajné vŕtať studňu hlbokú niekoľko desiatok metrov, čím sa dostávate k hlboko uloženej, čistej vode. 
Skutočne pitná voda?
To, či bude voda zo studne aj pitná sa pred samotným vrtom určiť nedá, dá sa len predpokladať. Aj tu však prichádzajú k slovu výhody práve vŕtanej studne,. Pretože čím vŕtate hlbšie, tým sa zvyšuje možnosť, že voda bude kvalitná. Aby bola voda pitná, treba vyhĺbiť studňu obvykle do hĺbky 40 a viac metrov. To je práve už hĺbka, kde vŕtanie studne predstavuje najoptimálnejšiu možnosť, ako sa dostať k vode. Všetko však záleží od podložia, niekedy je pre zdroj kvalitnej vody potrebné vŕtať až do 100 metrov. Následný rozbor potom určí kvality vody a úpravu, aby bola voda skutočne zdravotne neškodná.